Terapia Uzależnień

Zespół uzależnienia obejmuje szereg  zjawisk psychofizycznych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami mających poprzednio dla osoby uzależnionej większą wartość.

 

Współuzależnienie

O współuzależnieniu możemy mówić w kategoriach zespołu wadliwego przystosowania do długiej trudnej i bolesnej sytuacji życiowej.

 

Terapia DDA

Terapia DDA to rozstanie się z doświadczeniami z okresu dzieciństwa, zmiana obrazu siebie, uporządkowanie obecnego życia.

 

Terapia par

Podstawą terapii par jest rozmowa o swoich potrzebach, oczekiwaniach i frustracjach. Dzięki temu udaje się uporządkować to, co zawiłe i trudne. 

  • Facebook
  • Instagram