Terapia DDA

Aktualizacja: 21 kwi 2019Paweł Ambroziak psycholog | Terapia DDA Warszawa

Wychowywanie w rodzinie gdzie przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów nadużywało alkoholu niesie za sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w życiu dorosłym. Nieprzewidywalność zachowań jednego lub obydwojga rodziców, przemoc, odrzucenie, zaniedbanie, brak jednolitego systemu wartości generuje pewien rodzaj przystosowania, który w dorosłym życiu może utrudniać funkcjonowanie, być źródłem wielu problemów i bolesnych przeżyć.

Terapia DDA to rozstanie się z doświadczeniami z okresu dzieciństwa, zmiana obrazu siebie, uporządkowanie obecnego życia. Zwykle wskazaniem do terapii dla DDA są problemy emocjonalne, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, kłopoty z kończeniem rozpoczętych spraw, zachowania autodestrukcyjne, brak satysfakcji z życia, trudności w tworzeniu bliskich relacji. Terapia DDA odbywa się w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.

#DDA

195 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rozstanie