Pomoc psychologiczna Warszawa | Problemy emocjonalne

Aktualizacja: 22 kwi 2019Zaburzenia emocji.

Poszukujemy wyjaśnienia zjawisk, których nie rozumiemy lub takich, które nie mieszczą się w przyjętych przez nas kryteriach. W ten sposób w zdrowych zachowaniach, doszukujemy się czasem objawów depresji.

Podczas mojej praktyki klinicznej mam doczynienia z wieloma Pacjentami, którzy zgłaszają na początku terapii kłopoty z odczuwaniem i przeżywaniem emocji jako główny, bolesny i jedyny problem. Nie dostrzegają oni, że ich problemy emocjonalne związane są z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, są adekwatną reakcją na trudne wydarzenia życiowe. Chcą szybko pigułkę na poprawę nastroju, lek która załatwi sprawę szybko i skutecznie. Podczas procesu terapii odkrywają, że problemy emocjonalne nie są przyczyną a skutkiem. Obniżony nastrój jako reakcja na zagrażającą lub niekorzystną sytuację może być mylnie diagnozowany i leczony jak depresja. Leczymy wtedy objaw a nie przyczynę, co w dłuższej perspektywie nie ma sensu. Przypomina to leczenie bolącego zęba tabletką przeciwbólową zamiast decyzji o pójściu do dentysty.

Emocje u osób zgłaszających się do terapii.

Jeśli chodzi o najczęstsze problemy emocjonalne osób uzależnionych i ich rodzin to wyłania się trójka: aleksytymiczność, obniżony nastrój i lęk. Maruszewski i Ścigała (1998) definiują aleksytymię jako emocjonalną ślepotą. Termin ten najczęściej dotyczy osób chorych psychosomatyczne, ale również stosowany jest do Pacjentów terapii uzależnień, DDA, współuzależnienia. Ja na własne potrzeby używam określenia zamrożenie emocji, które wydaje się bardziej adekwatne w stosunku do moich Pacjentów. Są oni z reguły na pograniczu aleksytymii i nie można ich uznawać za typowych aleksytymików psychosomatycznych.

Człowiek cierpiący na aleksytymię nie posiada umiejętności identyfikowania, wyrażania i określania wewnętrznych stanów emocjonalnych. W konsekwencji nie jest zdolny do określenia słowami tego co czuje, a tym bardziej nie potrafi dzielić się emocjami z innymi.

Istnieje wiele teorii i definicji emocji i uczuć, lecz jedno jest pewne: służą one nam do kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Trudności z odczuwaniem emocji mogą powodować problemy z podejmowaniem najprostszych decyzji. Tracimy orientację: co jest dla nas dobre, kto jest dla nas przyjazny, jakie mamy potrzeby i cele życiowe itp. Lista strat które ponosimy w związku z zamrożeniem emocji jest z pewnością o wiele dłuższa.

Problemy emocjonalne u osób na terapii DDA i DDD.

Brak wsparcia ze strony najbliższych, molestowanie seksualne w dzieciństwie, narażenie życia, chroniczny stres, utrata kontroli oraz poczucie bezradności to czynniki najczęściej wymieniane jako predyktory pojawienia się aleksytmii (Maruszewski i Zdankiewicz-Ścigała, 2006).

Odnotowanie tych zachowań i sytuacji w „alkoholowym” domu zazwyczaj nie jest trudne. Nie dziwi więc fakt, że osoby uczestniczące w terapii DDA i DDD są w znacznej mierze aleksytymiczne, a więc mają trudności z wyrażaniem i identyfikacją emocjonalną. W domach, gdzie nadużywa się alkoholu występuje również nieprawidłowa opieka rodzicielska. Moi Pacjenci często mówią:„ przez lata nie chciałem nic czuć, bo nie chciałem się wstydzić i bać”.

Ponadto dzieci wychowywane w destrukcyjnym otoczeniu reagują bezradnością w trudnych sytuacjach życiowych (Vega i in, 1993; za: Carson i in., 2003), a chroniczne poczucie bezradności to również predyktor ujawnienia się w dorosłości aleksytymii.

Wymienione wyżej zachowania oraz deficyt umiejętności okazywania uczuć są często przekazywane następnym pokoleniom. Osoba trafiająca na profesjonalną terapię jest często pierwszą z tego łańcuszka pokoleniowego, która ma szansę zauważyć te zjawiska i w jakiejś części nie przekazywać ich swoim dzieciom.

Problemy emocjonalne u osób na terapii uzależnień

Przez wiele lat pracy z osobami uzależnionymi zaobserwowałem to, że osoby biorące udział w terapii są mniej zdolne do identyfikacji uczuć i wykorzystywania języka do opisu emocji, niż osoby, nie będące uzależnionymi od alkoholu (Ambroziak, 2008). Nie dziwi więc fakt, że na terapii uzależnień, a szczególnie w początkowych jej etapach terapeuci tak wiele uwagi poświęcają identyfikacji i nazywaniu uczuć przez uczestników grupy terapeutycznej.

Chassin i współpracownicy (1993; za: Carson, Butcher i Mineka, 2003) uznali, że większe prawdopodobieństwo sięgnięcia po alkohol przez młodzież jest wówczas, gdy choć jedno z rodziców jest uzależnione od alkoholu, a w rodzinie obecny jest stres i afekt negatywny. Późniejsze badania wykazały, że najsilniejszym predykatorem do uzależnienia jest obecność ojca alkoholika. Badania te są potwierdzeniem wielu moich obserwacji klinicznych, które mówią, że mężczyznom będącym na terapii uzależnień, którzy mieli ojca alkoholika, podczas omawiania swoich wątków alkoholowych otwierają się własne wspomnienia jako DDA. Odkrycie to nie rzadko przynosi refleksję: „gdy, byłem pijany robiłem swojemu synowi to samo, co mój ojciec robił mi, gdy pił”.

Tendencja do zamrożenia emocji u osób uzależnionych może więc być związane destrukcją w domu rodzinnym. Drugim ważnym powodem jest wieloletnie podleganie silnym i niechcianym emocjom związanym z konsekwencjami nadużywania alkoholu. Może to powodować chęć nieczucia w związku z „kacami moralnymi”. Perturbacje emocjonalne u osób uzależnionych spowodowane są także „nałogowym regulowaniem uczuć”, które uważane jest za fundament uzależnień. Do aspektów psychologiczno-społecznych dochodzą jeszcze aspekty biologiczne związane z zaburzeniem gospodarki neuroprzekaźników i katastrofa gotowa.

Sprawdzony terapeuta. Doświadczony psycholog.

W trakcie procesu terapii dużą wagę przywiązuję do pracy w obszarze emocji. Pracujemy nad analizą "gorących" myśli które mogą wzmacniać lęk, niskie poczucie wartości czy inne destrukcyjne schematy. Konfrontowanie się z lękiem, rozprawienie się z bolesnymi wspomnieniami, całkowita abstynencja, poprawa funkcjonowania, budowanie pewności siebie powoduje coraz lepszy kontakt z uczuciami. Lęk który paraliżował i nie pozwalał żyć staje się lekkim dyskomfortem a huśtawki emocjonalne stają się normalnymi wahaniami nastroju. Ludzie którym towarzyszę w terapii zmotywowani do zmiany, po pewnym czasie zaczynają zgłaszać coraz lepsze funkcjonowanie w obszarze emocji. Uporządkowanie emocji przekłada się następnie na bieżące funkcjonowanie, podejmowanie decyzji, stawianie celów, realizację potrzeb czy rozwiązywanie problemów. Wprowadzanie zmian w różnych obszarach funkcjonowania jest procesem i ważne jest to, aby uczestnik terapii był o tym poinformowany i miał na ten proces zgodę. Moje obserwacje kliniczne potwierdziły badania nad „rozmrażaniem emocji” podczas terapii uzależnień. Po półtora roku terapii w grupie badanej 120-u osób widoczna była wyraźne poprawa kontaktu z emocjami (Ambroziak, 2008).

Zapraszamy na konsultacje psychologiczne. Do Twojej dyspozycji profesjonalista doświadczony psycholog, sprawdzony terapeuta.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ WARSZAWA TERAPIA DDA WARSZAWA 4 Kolory Życia 2016

#skutecznyterapeuta #skutecznaterapia #zaburzeniaemocji #aleksytymia #skutecznapomocpsychologiczna #DDD #kryzysrozwodowy

128 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ocaleni