Pomoc psychologiczna Warszawa | Doświadczony psycholog - relacja terapeutyczna

Aktualizacja: 22 kwi 2019Doświadczony psycholog - relacja terapeutyczna
Sprawdzony Terapeuta - pomoc psychologiczna.

Psychoterapia przynosi efekty w leczeniu wielu zaburzeń zdrowia psychicznego. Wyniki badań wskazują, że jest ona skuteczna niezależnie od szkoły, w jakiej jest prowadzona. Rodzi się zatem pytanie: od jakich czynników zależy skuteczność terapii? Badania pokazują, że jedną z ważnych zmiennych wpływających na skuteczność terapii jest relacja terapeutyczna.

Możemy wyróżnić trzy elementy, które wchodzą w skład relacji terapeutycznej. Pierwszym z nich jest sojusz roboczy uznawany za podstawę relacji rozumianej jako takiej, w której obie strony dążą do wspólnej, terapeutycznej pracy. Sojusz jest powszechnie uznawany za podstawowy czynnik w procesie leczenia. Drugim składnikiem jest konfiguracja przeniesienia i przeciw przeniesienia. Ostatnim składnikiem jest rzeczywista relacja, czyli taka, która opiera się na autentyczności i realnych zachowaniach terapeuty i Pacjenta. Im bardziej rzeczywistą jest nawiązana relacja terapeutyczna, tym większe są efekty terapii.

Związek terapeutyczny, to nic innego jak poczucie więzi postrzegane jako wzajemne, emocjonalne zaangażowanie, ale także wspólny wysiłek intelektualny. Jako ważne elementy relacji wymieniane są: głębia relacji, więź między terapeutą a Pacjentem, współpraca, partnerstwo, porozumienie, realizm oraz autentyczność. Po stronie terapeuty za ważną zmienną przyjmuje się rodzaj podejmowanych interwencji, po stronie Pacjenta, sposób, w jaki postrzega on terapeutę. W przypadku obu stron terapii ogromną rolę odgrywa zaangażowanie i wnoszony przez każdego z uczestników wkład. Ze strony Pacjenta istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na relację terapeutyczną jest nie tylko zaangażowanie w terapię, czy też otwartość na przyjęcie pomocy, ale także dostrzeganie własnego udziału w tworzeniu przymierza terapeutycznego. Dobry terapeuta podejmuje działania, które inicjują przełomy w terapii stanowiące dla pacjentów momenty krytyczne. Tego typu interwencje przeprowadzi zaufany terapeuta, który zachęca pacjentów do zaangażowania się w proces terapeutyczny, odpowiada na ich potrzeby, pomaga w zmienianiu sposobów myślenia pacjentów i dostarcza im narzędzi pomocnych w osiąganiu celów. Istotną cechą terapeutów i Pacjentów jest ich styl przywiązania - bezpieczny styl pomaga w lepszej ocenie nawiązanej relacji. Ciepły zaufany psycholog ułatwia kreowanie nowych myśli i działań, wspiera, komunikuje zrozumienie, jest wrażliwy i uczestniczy z uwagą w doświadczaniu pacjenta. Jeżeli za sprawą tych interwencji Pacjent poczuł, że terapeuta jest godny jego zaufania, zaś on sam jest akceptowany, prowadziło to do większej otwartości z jego strony.

Wielu Pacjentów błędnie uważa, że to terapeuta ponosi główną odpowiedzialność za przebieg terapii oraz za nawiązywaną w jej ramach relację. Jak wspomniałem już wcześniej przymierze terapeutyczne wymaga wzajemnego zaangażowania i wspólnego wysiłku .

Pacjenci czynnie poszukujący przymierza sami stwarzają sytuacje wspierające zawarcie porozumienia. Ponadto, dążąc do przeżywania uczuć pozytywnych oraz w postawie otwartości poszukując alternatywnych rozwiązań dla własnych problemów, stają się motorami napędzającymi proces własnej zmiany. Cechy indywidualne Pacjenta mające wpływ na przymierze terapeutyczne wiążą się także z typowym dla niego stylem przywiązania. Osoby cechujące się bezpiecznym stylem przywiązania deklarują bardziej pozytywne przymierze niż te, które cechują się innymi stylami. Bezpieczne przywiązanie do terapeuty wiąże się z tym, iż Pacjent postrzega zachodzącą między nimi relację jako bardziej prawdziwą niż wtedy, kiedy cechuje go lękowo-unikający styl przywiązania do prowadzącego terapię.

Współczesna wiedza dotycząca zaburzeń i ich rozumienie pozwala terapeutom 4 KOLORÓW ŻYCIA opracowywać w odniesieniu do konkretnych Pacjentów plan terapii dającej możliwość skutecznej pomocy. Pozytywny wynik terapii wiąże się ze stopniem zaangażowania terapeuty i Pacjenta we wspólną pracę która omawiana jest na zebraniach klinicznych i superwizji. Pewne cechy terapeuty takie jak: empatia, szacunek dla pacjenta, autentyczność, ciepło, cierpliwość, brak osądów, ułatwiają nawiązanie relacji, niemniej jednak zawsze jest ona efektem pewnego zamierzonego działania i nie powstaje przypadkowo.
4 Kolory Życia 2016

#skutecznapomocpsychologiczna #skutecznaterapia #skutecznyterapeuta

111 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ocaleni