Terapia rodzinna Warszawa | Przemoc nie jedno ma imię

Aktualizacja: 22 kwi 2019Terapia rodzinna Warszawa.

Często słyszę od osoby podlegającej przemocy psychicznej: "ale on/ona mnie nie bije, więc to nie przemoc" "taka atmosfera trwa tylko 3 dni i potem miesiąc spokoju" ...........

Ze względu na skalę i trudność problemu w naszej ofercie uruchomiliśmy konsultacje i psychoterapię dla osób podlegających przemocy a także w kryzysie okołorozwodowym. Prowadzimy także szkolenia dla gmin i służb społecznych dotyczące zjawiska przemocy.

Oto krótka charakterystyka cyklu przemocy:

Cykle przemocy:

1. Faza narastania napięcia – w tej fazie pojawiają się nieliczne, o małym nasileniu incydenty przemocy.

2. Faza gwałtownej przemocy – w tej fazie dochodzi do niekontrolowanego rozładowania napięcia. Cechą, która odróżnia tę fazę od pierwszej jest całkowity brak kontroli sprawcy nad zachowaniami.

3. Faza „miodowego miesiąca” – w tej fazie dominują zachowania sprawcy, polegające na okazywaniu miłości, uprzejmości i wszelkich miłych zachowań wobec partnera. Charakterystyczne dla cyklu przemocy jest to, że przemoc w każdym następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza i narasta.

Co każdy powinien wiedzieć o przemocy:

 • w konsekwencji przemocy cierpi cała rodzina – to nieprawda, że stosujący przemoc mąż może być dobrym ojcem, a stosująca przemoc żona może być dobra matką;

 • przemoc domowa są to zachowania zamierzone i świadome: nic ich nie usprawiedliwia;

 • zachowań nazywanych przemocą domową można się nauczyć ale i oduczyć;

 • przemoc domowa na pewno nie skończy się sama, to Ty masz także wpływ na to czy zostanie przerwana;

Po pierwszych aktach przemocy około 70 % sprawców okazywało czułość, miłość, prosiło o wybaczenie. W późniejszym okresie już tylko 40 %. Założyć więc należy, że początkowo agresja ma charakter bardziej ekspresywny, dopiero z czasem zmienia się w agresje instrumentalną, stosowana do kontrolowania i manipulowania partnerką.

Mechanizmy przemocy: Pułapka psychiczna

Osoba doświadczająca przemocy czując się osobiście odpowiedzialna za jakość związku. Dlatego też usiłuje usprawiedliwić czas i wysiłek jaki włożyła w przeszłości w jego podtrzymywanie.

Pułapka sytuacyjna

Osoba doświadczająca przemocy decyduje, że korzyści z pozostawania w związku są większe niż zysk z odejścia.

Pułapka lęku

Osoba doświadczająca przemocy ma nierealne bądź przesadzone wyobrażenie na temat tego, co się stanie, gdy odejdzie (np. przekonanie, że nie będzie w stanie przeżyć samodzielnie), przeżywa strach przed samotnością. Lęk przed nieznanym jest większy niż cierpienie wynikające z pozostania w dotychczasowych relacjach z partnerem. Pułapka wyuczonej bezradności

Osoba dotknięta przemocą traci umiejętność przewidywania czy podejmowane przez nią działania, by zmienić sytuację będą miały zamierzony skutek. Używa coraz mniejszej liczby alternatywnych rozwiązań. Strategie radzenia sobie z przemocą:

Osoby w celu powstrzymania przemocy domowej stosują podobne strategie osobiste:

 • rozmowa z osobą stosującą przemoc

 • ​uzyskiwanie obietnic niestosowania przemocy

 • straszenie bez podejmowania działań

 • chowanie się lub uciekanie w trakcie bicia

 • pasywna obrona w celu ochrony przed poważnymi obrażeniami

 • odpieranie fizyczne ataków przemocy (walka obronna)

 • strategie poniżające, które polegają na całkowitym podporządkowaniu się i poniżaniu się przed sprawcą

 • podejmowanie działań niesiłowych, typu kontakt z policją, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub podejmowanie wątku separacyjnego/rozwodowego

Niektóre z powyższych strategii mogą być pomocne, ale nie zawsze są wystarczające, aby zatrzymać akty przemocy. Jedynie ostatnia z wymienionych wyżej strategii okazuje się najskuteczniejszym sposobem powstrzymania przemocy, przy współdziałaniu z instytucjami powołanymi do niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy (policja, sąd, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej itp.)


Terapia rodzinna Warszawa 4 Kolory Życia 2016

#przemoc

33 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rozstanie