LECZENIE ALKOHOLIZMU WARSZAWA |DWANAŚCIE  KROKÓW  AA

Aktualizacja: 21 kwi 2019DWANAŚCIE KROKÓW AA

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie duchowe.

 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

 4. Zrobiliśmy odważny i gruntowny obrachunek moralny.

 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.

 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


TERAPIA UZALEŻNIEŃ WARSZAWA TERAPIA DDA WARSZAWA 4 Kolory Życia 2016


8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ocaleni