Specyfika picia kobiet. Grupa kobieca dla uzaleznionych i pijących szkodliwie Warszawa

Aktualizacja: 21 kwi 2019Jesteśmy podobni do siebie. Prezentujemy podobne schematy funkcjonowania, sposoby myślenia, postrzeganiu rzeczywistości czy odczuwaniu. Są jednak między nami różnice indywidualne i międzypłciowe. Istnieją na przykład różnice między kobietami a mężczyznami we wzorcach picia alkoholu. Różnice te widoczne są również w szkodach zdrowotnych i psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu.

Następstwa zdrowotne u kobiet przy mniejszych dawkach łącznych występują częściej niż u mężczyzn. U kobiet częściej niż u mężczyzn rozpoznaje się alkoholowe uszkodzenie wątroby oraz szkody zdrowotne w zakresie układu sercowonaczyniowego i nerwowego. Wyniki badań wskazują, iż kobiety uzależnione od alkoholu osiągają gorsze wyniki testów psychomotorycznych i pamięci niż mężczyźni. Umieralność kobiet nadużywających alkoholu jest wyższa niż mężczyzn, przy czym główne jej przyczyny to:

  • alkoholowe uszkodzenie wątroby,

  • zapalenie trzustki,

  • wypadki i przemoc,

  • samobójstwa,

  • nowotwory i choroby serca.

Jedną z istotnych różnic międzypłciowych jest osiąganie przez kobiety wyższego stężenia alkoholu we krwi przy takiej samej dawce alkoholu na kilogram w

agi ciała. Wynika to z mniejszej procentowej zawartości wody w organizmie. U kobiet, które wypiły tę samą ilość alkoholu co mężczyźni, stwierdza się wyższe stężenie alkoholu we krwi. Wyższe stężenie toksycznej substancji powoduje większe szkody w organizmie. Alkohol w organizmach kobiet jest szybciej usuwany z krwi niż u mężczyzn co jest przyczyną szybszego uszkodzenie wątroby po krótszym okresie picia i po spożyciu mniejszej ilości alkoholu niż u mężczyzn . Co więcej, u pijących kobiet częściej niż u pijących mężczyzn rozwija się alkoholowe zapalenie wątroby prowadzące do śmierci z powodu marskości wątroby. Wyniki badań na zwierzętach sugerują, że u kobiet zwiększone ryzyko schorzeń wątroby spowodowanych piciem alkoholu wiąże się z fizjologiczną aktywnością hormonu płciowego estrogenu.

Na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród studentek college’ów amerykańskich stwierdzono wyraźne powiązanie między ilością alkoholu wypijanego w każdym tygodniu a doświadczanym przez nie molestowaniem seksualnym. Inne badanie wykazano, że studentki wyższych uczelni, które w okresie roku poprzedzającego badanie piły alkohol, były częściej ofiarami agresywnych zachowań partnera podczas randki (np. popychanie, kopniaki, kuksańce) niż ich niepijące koleżanki. Stwierdzono, że zwiększone ryzyko zdrowotne u kobiet wiąże się z odmiennym u obu płci metabolizmem. Być może wpływają na nie również związane z płcią różnice w biochemii mózgu, czynniki genetyczne lub zupełnie inne czynniki, jeszcze nie znane.

Picie wieczorem w zaciszu domowym nie wywołuje spektakularnej destrukcji i strat jak w przypadku mężczyzn " Janków wędrowniczków". Taki "cichy" wzorzec picia może opóźniać znacząco decyzję o podjęciu terapii. Kobiety decydujące się na terapię zgłaszają większy wstyd i opór przed mówieniem o swoim piciu. Mówią także, że silny lęk i wstyd znacząco opóźnia decyzję o terapii.

Mając na względzie specyfikę picia kobiet prowadzimy grupę terapeutyczną dedykowaną paniom nadużywającym alkoholu. Zapraszamy na niezobowiązującą, dyskretną, anonimową konsultację z ciepłym i rozumiejącym psychologiem. Jeśli podejrzewasz, że Twoje picie zaczyna być problemem nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Będziemy Ci towarzyszyć w i wspierać w rozwiązaniu Twojego problemu.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA WARSZAWA 4 Kolory Życia 2016

#uzależnienia

28 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ocaleni