Poczucie własnej wartości

Aktualizacja: 21 kwi 2019Poczucie własnej wartości to jeden z najważniejszych wyznaczników osobowości. Samoocena to odpowiedź na pytania: „Jaki jestem?”, „Jaki chciałbym być?”, „Czy lubię siebie samego? Czy uważam, że zasługuję na miłość? Czy się nienawidzę?”

Poczucie własnej wartości kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie. Jest to proces, który trwa przez całe życie. Wśród źródeł kształtowania się poczucia własnej wartości wymienia się:

  • innych ludzi – komunikaty werbalne i niewerbalne od rodziców, rówieśników, przyjaciół innych osób znaczących;

  • porównania społeczne – inni stanowią punkt odniesienia do wartościowania siebie;

  • bilans osiągnięć i porażek – zwykle porażka rodzi poczucie niezadowolenia, a sukces powoduje wzrost samooceny;

  • aktywność własną – praca nad sobą, działania powodujące zmiany w zakresie stosunku do siebie.

Nathaniel Branden, psychoterapeuta i pisarz, wymienia sześć filarów poczucia własnej wartości, których rozwijanie przyczynia się do wzmocnienia samooceny. Są to:

  • świadome życie – chęć poznania świata, aktywność poznawcza, gotowość do ciągłego uczenia się i zmiany poglądów, akceptacja tego, czego zmienić nie można oraz dążenie do samopoznania, czyli analizy własnych wad i zalet, kontakt ze swoimi emocjami, potrzebami;

  • praktyka samoakceptacji – bycie swoim przyjacielem, troszczenie się o siebie, dbanie o zaspokojenie własnych potrzeb, współczucie sobie, dawanie sobie samemu wsparcia;

  • praktyka odpowiedzialności – poczucie kontroli nad własnym życiem, chęć podejmowania decyzji i liczenia się z ich konsekwencjami;

  • praktyka asertywności – dbanie o własne prawa i potrzeby, umiejętność wyrażania siebie bez krzywdzenia innych;

  • praktyka życia celowego – umiejętność określania i realizacji priorytetów zgodnie z własnymi potrzebami i marzeniami;

  • integralność osobista – życie w zgodzie z samym sobą, z własnymi przekonaniami, wartościami i normami oraz rozwój życia duchowego.


107 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ocaleni