Terapia współuzależnienia

Aktualizacja: 21 kwi 2019Terapia współuzależnienia

/dla członków rodzin osób nadużywających alkoholu, przyjmujących inne substancje psychoaktywne lub spełniających kryteria uzależnień behawioralnych/

Nadużywanie substancji psychoaktywnych i/lub spełniających kryteria uzależnień behawioralnych jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Narastanie zachowań autodestrukcyjnych skłania członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia własnych potrzeb. Koncentrując się na szukaniu sposobów ograniczania zachowań autodestrukcyjnych bliskiej osoby, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za osobę uzależnioną, co w efekcie ułatwia pijącemu dalsze spożywanie alkoholu. Konsekwencją życia w długotrwałym stresie spowodowanym narastaniem zachowań autodestrukcyjnych osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu powodują poważne konsekwencje psychologiczne w postaci zaburzeń psychosomatycznych, emocjonalnych (huśtawki emocjonalne, stany lękowo-depresyjne, chaos emocjonalny) poznawczych, obniżenia jakości życia, samotności.

Terapia współuzależnienia prowadzona jest w ramach sesji indywidualnych i /lub grupowych.

#współuzależnienie

66 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie