Człowiek który przestał pić bywa nadpobudliwy.
PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNYWiadomo, że proces powrotu do zdrowia w przypadku uzależnienia od alkoholu i narkotyków jest trudny i długotrwały. W badaniach zdrowiejących alkoholików u niektórych osób stwierdzono występowanie dysfunkcji mózgu. Objawy przewlekłego zespołu abstynencyjnego związane ze spowodowanymi przez alkohol i narkotyki uszkodzeniami mózgu, mogą przyczyniać się w wielu przypadkach do wystąpienia nawrotu choroby.


Przewlekły zespół abstynencyjny to grupa objawów uzależnienia występujących w wyniku abstynencji od środków uzależniających. Jest on wynikiem uszkodzenia układu nerwowego przez alkohol lub narkotyki, jak i stresu związanego z koniecznością radzenia sobie bez tych środków. Proces zdrowienia powoduje stres. Ludziom uzależnionym trudno nauczyć się radzić sobie ze stresem bez alkoholu czy innych środków poprawiających nastrój. Stres pogłębia dysfunkcję mózgu i powoduje, że objawy stają się poważniejsze.

Objawy przewlekłego zespołu abstynencyjnego osiągają szczytowe natężenie w okresie od 3 do 6 miesięcy abstynencji. Uszkodzenia układu nerwowego są zwykle odwracalne co oznacza, że jeśli zastosuje się odpowiednie leczenie, to główne objawy znikną po jakimś czasie. Tak więc nie trzeba się bać. Przy odpowiednim leczeniu i skutecznym trzeźwieniu można nauczyć się żyć normalnie mimo utrudnień. Z pomocą sensownego programu zdrowienia zaburzenia układu nerwowego mijają zwykle w okresie od 6 do 24 miesięcy.


Objawy przewlekłego zespołu abstynencyjnego


1. Niezdolność do jasnego myślenia

2. Kłopoty z pamięcią

3. Nadpobudliwość emocjonalna lub zobojętnienie

4. Zaburzenia snu

5. Kłopoty z koordynacją fizyczną

6. Podatność na stres


1. Niezdolność do jasnego myślenia


Człowiek uzależniony może doświadczać różnego rodzaju zaburzeń myślenia. Nie wpływają one na poziom inteligencji. To tak jakby umysł okresowo źle funkcjonował. Czasami pracował sprawnie, a czasami nie. Jednym z najczęstszych objawów jest niezdolność do dłuższej niż kilkuminutowa koncentracji.

Innym z objawów jest upośledzenie abstrakcyjnego myślenia. Abstrakcją nazywamy niekonkretne pojecie czy ideę, coś czego nie można wziąć do ręki, sfotografować lub włożyć do pudełka. Gdy w grę wchodzą pojęcia abstrakcyjne, koncentracja staje się bardzo trudnym problemem.

Innym często występującym objawem są uporczywe, powracające myśli, od których nie sposób się uwolnić, taki „kołowrót” utrudnia uporządkowanie myśli w logiczny i sensowny sposób.


2. Kłopoty z pamięcią


W procesie zdrowienia często występują kłopoty z tzw. świeżą pamięcią. Można coś słyszeć i rozumieć, ale nie sposób pamiętać dłużej niż kilkanaście minut. Ktoś na przykład udziela nam instrukcji i wiemy dokładnie, co mamy zrobić.Po chwili jednak okazuje się, że wszystko pamiętamy jak przez mgłę lub nie pamiętamy nic. Innym razem zapominamy gdzie przed chwilą położyliśmy np. okulary. Jeśli osoba uzależniona znajduje się pod wpływem dużego stresu, może dojść do tego, że nie potrafi sobie przypomnieć ważnych, wcześniej już znanych faktów czy informacji. Te informacje i fakty kiedy indziej może sobie bez trudu przypomnieć ale pod wpływem stresu wiele rzeczy umyka z pamięci.


3. Nadpobudliwość emocjonalna lub zobojętnienie


Człowiek który przestał pić lub zażywać bywa nadpobudliwy emocjonalnie (zbyt silnie odczuwa). Na zdarzenie które wymaga na przykład dwóch jednostek emocjonalnych reaguje dziesięcioma. Wścieka się z powodu czegoś co później wydaje się drobiazgiem. Zdarza się, że nadmierne pobudzenie emocjonalne narazi układ nerwowy na taki poziom stresu, z którym nie potrafimy sobie poradzić, wtedy następuje gwałtowne zablokowanie emocjonalne. Ogarnia nas otępienie, przestajemy cokolwiek odczuwać i mimo, iż wiemy, że powinniśmy coś odczuwać nie czujemy nic. Często zdarza się, że uzależniony odczuwa błędnie, nieadekwatnie, jego emocje nie mają związku z rzeczywistością.


4. Zaburzenia snu


Większość ludzi w czasie zdrowienia miewa kłopoty ze snem. Niektóre z nich są chwilowe inne mają charakter trwały. Do najczęstszych zaburzeń we wczesnym okresie zdrowienia należą niezwykłe lub niepokojące sny. W miarę jednak wydłużania abstynencji występują one coraz rzadziej i są coraz mniej dokuczliwe. Można też mieć trudności z zaśnięciem, ze spaniem lub mogą nastąpić zmiany w sposobie spania. Jedni zaczynają spać długo, inni często i krótko, o różnych porach dnia. Niektóre z tych zmian mogą się utrwalić, lecz u większości sen wraca do normy.


5. Kłopoty z koordynacją fizyczną


U osób uzależnionych mogą wystąpić, choć rzadko, takie problemy jak zawroty głowy, kłopoty z utrzymaniem równowagi i problemy z koordynacja wzrokowo-ruchową. Powoduje to niezręczność i podatność na wypadki.

6. Podatność na stres


Stres to wg. słownika wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego czynnik fizyczny, chemiczny lub emocjonalny ( jak uraz, alergen lub strach ), do którego organizm nie potrafi się wystarczająco przystosować i który powoduje napięcie fizjologiczne lub psychologiczne. Sam proces zdrowienia bywa wystarczająco stresujący. Dowiadujemy się o ogromie szkód wyrządzonych sobie i innym. Dodatkowo mamy do czynienia z zupełnie nową jakościowo sytuacją. Stajemy do życia bez środka zmieniającego nastrój i mamy przeżywać kłopoty, porażki, niepowodzenia zupełnie na trzeźwo. Potencjalnych źródeł stresu jest w codziennym życiu całe mnóstwo. Na pewno może nim być wspomniany objaw nadpobudliwości emocjonalnej towarzyszący trzeźwiejącym alkoholikom. Sprawę komplikuje jeszcze dodatkowo fakt, że wszystkie inne objawy przewlekłego zespołu abstynencyjnego nasilają się pod wpływem stresu. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem zdrowienia. Naprawianie szkód wyrządzonych przez uzależnienie wymaga abstynencji. Tymczasem one właśnie zakłócają zdolność do utrzymania abstynencji.


Wymienione powyżej objawy nie są jednakowe u wszystkich. Różnią się pod względem nasilenia, częstotliwości występowania i długotrwałości. Jedni ludzie mają takie objawy, drudzy inne, a niektórzy w ogóle ich nie mają.#TERAPIAUZALEŻNIEŃWARSZAWA #TERAPIADDAWARSZAWA #UZALEŻNIENIAWARSZAWA #DDAWARSZAWA #PSYCHOLOGWARSZAWA


54 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ocaleni