Terapia Uzależnień

Uzależnienie od alkoholu to choroba pierwotna, przewlekła, postępująca. Rozwija się podstępnie, rzadko jest diagnozowana w początkowej fazie rozwoju. Są jednak pewne sygnały, których znajomość może pomóc zauważyć rozwijającą się chorobę. Uzależnienie od alkoholu zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę i tym samym znalazło miejsce w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) oraz w Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM) wśród zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Cechą charakterystyczną uzależnienia jest zaprzeczanie tzn. osoba dotknięta uzależnieniem, bardzo długo nie dostrzega negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu i związanej z tym postępującej destrukcji swojego życia.

Uzależnienie od alkoholu ma swoje symptomy które nasilają się w czasie i przejawiają się w czterech fazach:

Faza pierwsza, nazywana pre-alkoholiczną fazą objawową, zaczyna się od konwencjonalnego stylu picia. Potencjalny kandydat na przyszłego alkoholika, częściej lub szybciej niż inni, zaczyna odkrywać atrakcyjność alkoholu jako środka dostarczającego nie tylko przyjemności, ale i uśmierzającego różne przykre stany emocjonalne.

Faza druga nazywana zwiastunową, zaczyna się epizodami "zerwanych filmów" które z czasem zaczynają się powtarzać. W dalszym przebiegu tej fazy człowiek zaczyna coraz bardziej koncentrować się na alkoholu, pić po kryjomu, łapczywie, tworzyć specjalne okazje do wypicia, a także rozpoznawać, że coś się zmieniło w jego sposobie używania alkoholu.

W fazie trzeciej, krytycznej, w pełni występuje już zjawisko utraty kontroli, gdy człowiek zacznie pić, nie zatrzymuje się już, aż osiągnie stan upojenia. Pojawia się w nim bardzo silne pragnienie alkoholu odczuwane jako przymus fizyczny i często jest określane jako "głód alkoholowy".

Faza czwarta, chroniczna, pojawia się z okresami wielodniowej intoksykacji, tzw. "ciągami picia". Przynoszą one rozpad zasad moralnych, poważne uszkodzenia procesów myślenia i zdolności do oceny faktów. U części alkoholików w tym czasie mogą pojawiać się psychozy alkoholowe.

Leczenie uzależnień prowadzone jest w ramach sesji indywidualnych lub/i grupowych

112 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ocaleni