Jesteśmy pasjonatami z wieloletnim doświadczeniem, ludźmi dla których praca terapeuty jest wyzwaniem, ciekawością i powodem do ciągłego rozwoju. Stale poszerzamy swoje kompetencje i

wiedzę o współczesnych zagrożeniach w obszarze uzależnień i ich leczenia. Swoją pracę terapeutyczną omawiamy na zebraniach klinicznych i poddajemy systematycznej superwizji.

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień oraz pomocy psychologicznej dla rodzin. Wspieramy  bliskich współuzależnionych, DDA i DDD. Pomagamy uporać się z fobiami, lękami, zaburzeniami nastroju, problemem przemocy i stresem pourazowym. 

Towarzyszymy i pomagamy naszym pacjentom w konstruktywnym przechodzeniu poprzez 

kryzysy  życiowe, wspieramy rozwój i wzrost kompetencji życiowych. Pomagamy lepiej się poczuć, zmienić nastawienie do życia, pozbyć się lęków czy rozprawić z bolącą przeszłością.

 

Długość i forma programu terapii zawsze jest starannie dobrana do potrzeb osoby szukającej pomocy. Towarzysząc Wam zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość.

 

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, gminami, szkołami i instytucjami w 

tworzeniu  programów  profilaktycznych i prowadzeniu szkoleń dla wszystkich potrzebujących i szukających fachowej pomocy.

Zespół
Jolanta Renduda psycholog Warszawa

Jestem psycholożką ze specjalizacją kliniczną. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i stażach (m.in ponad rocznym stażu terapii rodzinnej w Grupie Synapsis). Pracuję w oparciu o model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i porozumienia bez przemocy. Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc oraz terapię osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych. Posiadam również doświadczenie potrzebne do pracy interwencyjnej i terapeutycznej w środowisku.

Paweł Ambroziak psycholog Warszawa

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od wielu lat towarzyszę osobom uzależnionym i ich rodzinom (współuzal. DDA/DDD). Udzielam pomocy osobom będącym w kryzysie,doświadczających obniżonego nastroju oraz zaburzeń nerwicowych. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym.

Jolanta Wlazło psycholog Warszawa

Jestem psycholożką, psychoterapeutką, certyfikowaną specjalistką terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyłam 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum U. J. Pracuję w podejściu integracyjnym skutecznym w terapii stanów lękowych, depresyjnych, uzależnień, zaburzeń nerwicowych, osobowości, osób z grupy DDA/DDD. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Naukowej Sekcji Psychoterapii.

Współpracują z nami
PSYCHOTERAPIA WARSZAWA
Paweł Ambroziak terpeuta uzależnień Warszawa | Terapia DDA Warszawa
Paweł Ambroziak | POLECANY PSYCHOLOG WARSZAWA | doświadczony psycholog Paweł Ambroziak

Jestem coachem i trenerem. Specjalizuję się w rozwoju osobistym kobiet. Pomagam im w zwiększaniu samoświadomości, konstruktywnym radzeniu sobie z emocjami i stresem, urealnieniem obrazu siebie, budowaniu prawidłowych relacji, asertywności oraz w budowaniu kariery zawodowej. Szczególnie interesuje mnie integralne podejście do rozwoju człowieka - integralna teoria świadomości wg. Wilbera oraz mapa poziomów świadomości wg R. Hawkinsa.